فرم تقاضای اخذ نمایندگی


نمایندگی

مرحله اول: ثبت اطلاعات شخصی

شرایط اخذ نمایندگی :

  • شایستگی ، حسن شهرت و عدم سوء پیشینه کیفری
  • برخورداری از سابقه کار مفید در زمینه کاری ارایه شده
  • دارا بودن حداقل مدرک تحصیلی دیپلم
  • دارا بودن سایت اینترنتی دارای امتیاز ویژه میباشد


گواهی دیجیتال

درباره ما

خدمات ارائه شده در این وب سایت حاصل سال ها تجربه موفق مدیران ما در ایجاد راه کارهای کامل و مناسب با شرایط خاص کشور عزیزمان ایران می باشد.