فرم تقاضای اخذ نمایندگی


نمایندگی

مرحله اول: ثبت اطلاعات شخصی

شرایط اخذ نمایندگی :

  • شایستگی ، حسن شهرت و عدم سوء پیشینه کیفری
  • برخورداری از سابقه کار مفید در زمینه کاری ارایه شده
  • دارا بودن حداقل مدرک تحصیلی دیپلم
  • دارا بودن سایت اینترنتی دارای امتیاز ویژه میباشد


گواهی دیجیتال

انجمن صنفی کسب و کار اینترنتی

درباره ما

خدمات ارائه شده در این وب سایت حاصل سال ها تجربه موفق مدیران ما در ایجاد راه کارهای کامل و مناسب با شرایط خاص کشور عزیزمان ایران می باشد.