کاهش هزینه های جاری دولت با حذف وابستگی به نفت

دبیر کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت:کاهش هزینه های جاری دولت به ویژه در زمینه وابستگی به فروش نفت؛بزرگترین موضوعی که باید در بودجه بندی سال آینده مورد توجه قرارگیرد.

 حسن حسینی شاهرودی دبیر کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با خبرنگار اقتصاد و انرژی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، درباره جهت گیری هایی که دولت باید درتنظیم  بودجه  سال آینده در نظر بگیرد، اظهار کرد: کاهش هزینه های جاری دولت ،بزرگترین موضوعی است که باید در تدوین بودجه سال آینده در نظر گرفت.  چرا که در چند سال گذشته هزینه های دولت به شدت متراکم و بزرگ شده است.
 
وی ادامه داد: این موضوع باعث شده تا کل بودجه عمرانی کشور به کمتر از 10 درصد و حتی در برخی موارد به 5 درصد برسد؛ به عبارتی دولت 90 درصد برای خود هزینه می کند تا 5 یا 10 درصد برای مردم خدمتی ارائه دهد و یا کار عمرانی انجام شود.
 
حسینی شاهرودی تأکید کرد: این بدنه سنگین و متراکم دولت باید تا حد ممکن کوچک و هزینه ها کاهش یابد.
 
دبیر کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در پایان گفت: در زمینه کاهش هزینه ها نیز باید بحث وابستگی به فروش نفت و ارز و دلار حاصل از آن  به حداقل میزان ممکن کاهش یابد تا از این طریق به بی اثر شدن و یا کمرنگ شدن آثار تحریم ها در جامعه اقتصادی دست یابیم.


ثبت توسط : کیاسان کارت
1396/08/19

گواهی دیجیتال

انجمن صنفی کسب و کار اینترنتی

درباره ما

خدمات ارائه شده در این وب سایت حاصل سال ها تجربه موفق مدیران ما در ایجاد راه کارهای کامل و مناسب با شرایط خاص کشور عزیزمان ایران می باشد.