فشار بر بانک مرکزی و مرکز آمار برای «دستکاری در آمار»؛ جعل آمار درباره بهبود ضریب جینی: خبرگزاری دولت مجبور به دروغگویی و جعل آمارهای رسمی شد!

خبرگزاری ایرنا که با بودجه بیت المال اداره می شود، در روزهای اخیر اقدام به انتشار گزارشی کاملاً دروغ و خلاف واقع درباره عملکرد دولت یازدهم در زمینه بهبود توزیع درآمد و کاهش ضریب جینی کرده است

گروه اقتصادی « نسیم آنلاین »- ناکامی دولت یازدهم در تحقق وعده های اقتصادی و خالی بودن دست حامیان آن با نزدیک شدن به انتخابات ریاست جمهوری، سبب اتخاذ رویکرد جعل آمار با هدف دستاوردسازی برای دولت روحانی شده است. خبرگزاری ایرنا که با بودجه بیت المال اداره می شود، در روزهای اخیر اقدام به انتشار گزارشی کاملاً دروغ و خلاف واقع درباره عملکرد دولت یازدهم در زمینه بهبود توزیع درآمد و کاهش ضریب جینی کرده است. ایرنا در این گزارش که با عنوان «کاهش شکاف درآمدی و بهبود ضریب جینی در دولت یازدهم» منتشر شده، ادعا کرده است: «ضریب جینی به عنوان یکی از شاخص های مهم اندازه گیری نابرابری توزیع درآمد بر اساس آمارهای رسمی، در دولت یازدهم بهبود یافته و به عبارت دیگر از شکاف درآمدی بین فقر و غنی درکشور کاسته شده است.» خبرگزاری دولتی ایرنا در حالی به دروغ ادعای کاهش ضریب جینی را مطرح کرده که خود این خبرگزاری، مهرماه سال گذشته، گزارش مرکز آمار درباره افزایش ضریب جینی را منتشر کرده بود. در حالی که اعتبار مراکز آماردهی در دولت یازدهم به واسطه سانسور آمارهای منفی، ضربه جدی دیده است، اکنون این مراکز با پیش دستی رسانه های حامی دولت در جعل آمار هم مواجه اند. طبیعی است مرکز آمار و بانک مرکزی در دولت یازدهم، جرات تکذیب گزارش خلاف واقع ایرنا را ندارند. اگر این دو مرکز، ادعای استقلال دارند، باید به گزارش ایرنا، تکذیبیه بفرستند و از صحت آمارهای خود دفاع کنندثبت توسط : کیاسان کارت
1396/01/07

گواهی دیجیتال

انجمن صنفی کسب و کار اینترنتی

درباره ما

خدمات ارائه شده در این وب سایت حاصل سال ها تجربه موفق مدیران ما در ایجاد راه کارهای کامل و مناسب با شرایط خاص کشور عزیزمان ایران می باشد.