افزایش سهم هزینه بهداشت و درمان در سبد هزینه خانوار

نمایندگان بخش خصوصی در نشست کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق بازرگانی تهران در نشست اخیر خود با بررسی شاخص هایی چون پرداخت از جیب و سرانه هزینه سلامت به نقد طرح تحول سلامت پرداختند، ارزیابی این طرح و نتایج آن در نشست های آتی این کمیسیون دنبال خواهد شد.

اعضای کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق تهران در ششمین جلسه این کمیسیون به نقد آثار و عواقب طرح تحول نظام سلامت بر حوزه کسب و کار سلامت در بخش خصوصی پرداختند.
به گزارش روابط عمومی اتاق تهران، محمود نجفی عرب، رییس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق بازرگانی تهران، با بیان اینکه ظهور و اجرای طرح تحول نظام سلامت، نقدینگی کسب و کار سلامت را در بخش خصوصی دچار بحران و مشکل کرده است، گفت: با توجه به اینکه این طرح از نظر بخش خصوصی حوزه سلامت همچنان دارای ایراد و ابهام است، رسیدگی به جوانب آن در دستورکار کمیسیون اقتصاد سلامت قرار دارد و تلاش خواهیم کرد تا با نقد منصفانه این طرح، راهکارها و پیشنهادهای بخش خصوصی را برای اصلاح طرح تحول نظام سلامت به دولت و مسوولان مربوطه ارائه دهیم.
در همین رابطه و در این نشست، محمد پیکان پور، از کارشناسان حوزه درمان و سلامت با ارائه گزارش راهبردی طرح تحول نظام سلامت، به نقد این طرح پرداخت و توصیه ها و راهکارها برای اصلاح این طرح را بیان کرد.
وی در این گزارش، ابتدا به رویکرد دولت یازدهم برای اجرای طرح تحول نظام سلامت اشاره کرد که اهدافی مانند محافظت مالی از مردم در قبال هزینه های سلامت، عدالت در دسترسی به خدمات و ارتقای کیفیت خدمات درمانی در بخش های بستری بیمارستان های دولتی سراسر کشور را در خود جای داد.
وی با بیان اینکه در زمان روی کار آمدن دولت یازدهم، سهم مردم در پرداخت هزینه ها بابت دریافت خدمات نظام سلامت ۵۰.۵ درصد بود، افزود: بررسی ها نشان می دهد که شاخص پرداخت از جیب در نظام سلامت در جهان معادل ۱۷.۹ درصد است.


ثبت توسط : کیاسان کارت
1398/06/13

گواهی دیجیتال

انجمن صنفی کسب و کار اینترنتی

درباره ما

خدمات ارائه شده در این وب سایت حاصل سال ها تجربه موفق مدیران ما در ایجاد راه کارهای کامل و مناسب با شرایط خاص کشور عزیزمان ایران می باشد.