اعلان بانک مغان آذربایجان در مورد کارت های آذری


enlightenedبا توجه به اعلان بانک مغان آذربایجان ؛
 
از هرگونه دریافت وجوه (دریافت حوالجات از طریق سوییفت) در حساب های خوداز تاریخ 2020/06/04 (18 فروردین 1398)  خودداری نمایید.
در صورت عدم رعایت طبق ضوابط بانک مغان آذربایجان عمل شده و مسولیت آن بر عهده دارنده حساب است.

 
 


ثبت توسط : کیاسان کارت
1399/01/19

گواهی دیجیتال

انجمن صنفی کسب و کار اینترنتی

درباره ما

خدمات ارائه شده در این وب سایت حاصل سال ها تجربه موفق مدیران ما در ایجاد راه کارهای کامل و مناسب با شرایط خاص کشور عزیزمان ایران می باشد.