آخرین نرخ محصولات و خدمات


نوع خدمات آخرین نرخ
پرداخت اینترنتی با ویزا و مستر
USD = 326,000 ريال (تاريخ 1401/02/31 - زمان : 17:24:07)
GBP = 423,800 ريال (تاريخ 1401/02/31 - زمان : 17:24:54)
EUR = 358,000 ريال (تاريخ 1401/02/31 - زمان : 17:24:30)