آخرین نرخ محصولات و خدمات


نوع خدمات آخرین نرخ
پرداخت اینترنتی پی پال
USD = 329,400 ريال (تاريخ 1401/02/31 - زمان : 17:25:37)
GBP = 423,500 ريال (تاريخ 1401/02/31 - زمان : 17:26:23)
EUR = 361,800 ريال (تاريخ 1401/02/31 - زمان : 17:25:50)